Werkboek bij 'Wat een gemier'

Spread 1

Spread 2

Opdracht 1

Teken of knutsel opdracht bij spread 1 en 2

 

 

 

Mina en de andere mieren dragen bijzondere sokken.

 

Ontwerp iets wat speciaal voor jou en je familie is. Je mag tekenen, knutselen, schrijven, wat je maar wilt. 

 

Hieronder kun je uploaden wat je hebt gemaakt. 

 

 

 

Waarom heb je hiervoor gekozen?

[eeSFL]

Opdracht 2

Opdracht bij spread 3 en 4.

Mina’s moeder heeft Mina gewaarschuwd, toch gaat ze kijken. Waarom denk je? Zou je zelf ook gaan kijken?

Maak een MindMap!

 

Maar hoe maak je zo een ‘MIndMap’? 

Bekijk het filmpje hieronder!

Hoe maak je zo een 'MindMap?'

Opdracht 3

Opdracht bij spread 5 en 6.

Als je kijkt naar de reacties van de moeders, welke emoties hebben zij dan? Leg uit waarom ze zich zo voelen.

Je kunt de MindMap tool gebruiken.

 

 

Opdracht 4

Opdracht bij spread 7.

Beschrijf aan de hand van de illustratie wat er tot nog toe is gebeurd. Kijk nu naar wat je bij de drie vorige opdrachten hebt ingevuld.

Mina en Janus willen gaan helpen. Hoe zouden ze dit kunnen doen? Zou jij dat ook doen?

Opdracht 5

Opdracht bij spread 8 en 9.

De Kralenmieren hadden een heel ander huis, dat nu is weggespoeld. Waar moeten ze nu gaan wonen?

Werk je ideeën uit!

Opdracht 6

Opdracht bij spread 10 en 11.

Mina verstaat de Kralenmieren niet. Bedenk een manier waarmee zij zich toch verstaanbaar kan maken.

Je kunt hiervoor de MindMap tool gebruiken!

Opdracht 7

Opdracht bij spread 12 em 13.

Mina en de andere Sokkenmieren willen de Kralenmieren meenemen. Hoe zouden de Kralenmieren zich daarbij voelen?

Zou jij vanuit dat gevoel geholpen willen worden?

Je kunt de MindMap tool gebruiken om je gedachten te ordenen!

Opdracht 8

Eindopdracht.

Bekijk al het materiaal dat je ingevuld hebt bij de vorige zeven opdrachten. Bekijk het goed en bedenk aan de hand hiervan hoe jij vindt dat het verhaal moet verdergaan!

Maak een einde aan dit open verhaal!