Tips hoe je het product in kunt zetten in de klas

DifferAnts heeft bijzonder lesmateriaal ontwikkeld wat aanzet tot debatteren en filosoferen over het thema nieuwkomers en multiculturaliteit. Het materiaal kan thuis, of in de klas worden ingezet en bestaat uit een boek met daarbij 8 opdrachtkaarten. Ook krijg je bij het pakket werkbladen. Van de 8 opdrachten worden er 7 gemaakt gedurende het lezen van het boek, het betreffen verdiepende vragen die het bevragen van de thema’s stimuleren. De laatste opdracht wordt aan het einde van het boek gemaakt en is het zelf vormgeven van het einde van het boek.

 


DifferAnts biedt desgewenst een workshop aan, waarin leerkrachten wegwijs worden gemaakt in het materiaal. We geven daarin aandacht aan gesprekken voeren met kinderen over dit soort thema’s, het doen van creatieve opdrachten en het oefenen van situaties rond culturele diversiteit.

Wil je hier meer over weten? Klik dan hier!

 

 

Gedurende de opdrachten kom je verschillende werkvormen tegen:

  • De idividuele en groeps mindmap
  • De posteropdracht
  • De vrije teken- of knutselopdracht
  • De opdracht om het verhaal af te maken

Deze zullen wij hieronder toelichten. Mocht je nog vragen hebben, mail ons gerust.

De individuele- en groeps mindmap

Door middel van Mindmappen kun je je gedachten en verbanden in beeld brengen, het is een ordeningstechniek die gebruik maakt van associatie. Het biedt overzicht over wat zich in je hoofd afspeelt en kan individueel, of in groepjes gemaakt worden. Voor het maken van een mindmap kun je een woordweb maken, zoals in het onderstaande fimpje wordt uitgelegd. Het maken van de mindmap werkt volgens de volgende stappen:

 

1. Start met het laten zien van een voorbeeld, bijvoorbeeld uit het onderstaand filmpje2. Gebruik een groot vel papier, wij leveren hier werkbladen voor mee.
3. Zet het hoofdonderwerp in het midden: tekenen, een hele zin, één enkel woord, alles mag.
4. Laat deelnemers hun associaties, gemaakt met het woordweb, geordend schrijven of tekenen om het hoofdonderwerp heen. De lijnen en kleuren geven verbindingen aan.
5. Bevraag de associaties, ‘waar denk jij aan bij deze associatie?’, zo ontstaan vertakkingen.
6. Bespreek de uitkomst, wat vinden jullie of vind jij het belangrijkste?


Hieronder zie je het werkblad dat wij meeleveren. In het filmpje daaronder vind je een voorbeeld. In dit geval over ingewikkelde materie als het onstaan van de aarde, maar het uiteenzetten van gevoelens kan ook heel goed middels een MindMap.

De posteropdracht

Bij de posteropdracht is het van belang dat alle vier de kinderen eerst individueel werken, zij hebben hier een eigen vlak voor op de poster. Als zij hiermee klaar zijn mogen zij aan elkaar vertellen wat zij bedacht hebben en kunnen zij beginnen met discussiëren over wat zij de belangrijkste aspecten vinden van elkaars werk. Samen komen zij tot een eind conclusie die in het middelste vlak mag komen. Belangrijk bij deze opdracht is dat ieder kind zich op zijn eigen manier mag uiten, de een zal het fijner vinden te tekenen, de ander om te schrijven. Alles mag, niets moet. Een tip om mee te geven tijdens het individuele gedeelte is om echt in stilte te werken. De tekening hieronder geeft het schematisch weer, de plaat eronder is het werkblad dat wij meeleveren.     

De vrije teken- of knutselopdracht

Deze opdrachten spreken eigenlijk voor zich, laat de creativiteit de vrije loop! Kinderen die niet veel met de reguliere manieren van knutselen hebben, kunnen wellicht digitaal aan de slag: MindCraft is ook een vorm van creëren. Het gaat hier meer om het idee, om wat de leerlingen willen vertellen, dan of iets wel of niet mooi uit de bus komt. Zorg voor een veilige sfeer om te delen. 

Wij leveren een tekentemplate, die er als volgt uit ziet:

De opdracht om het verhaal af te maken

Wat hier belangrijk is, is de discussie. Pak al het materiaal van alle voorgaande opdrachten erbij, bekijk hoeveel je al hebt bedacht en borduur daarop verder. Zorg dat de kinderen weten dat er geen goed en geen fout einde is, zolang ze er maar serieus over nagedacht hebben. Hoe dit verhaal vervolgens vorm gegeven wordt, dat is aan hun. Willen ze een strip maken? Een stop motion filmpje? Het einde gewoon opschrijven? Alles mag.